Air Wick Electric utántöltő 19 ml Mosoda a Breeze-ben

Kód: 4007
1 290 Ft 1 016 Ft ÁFA nélkül
Raktáron

Részletes információ

Termék részletes leírása

Megragadja a szellőben csapkodó ruhanemű frissességét, a zöldalma finom illatával. Akár 75 napig tartó illat, ha napi 12 órát használunk a legalacsonyabb parfümintenzitás mellett. A felhasználó szabályozhatja az illat intenzitását. Természetes illóolajokat tartalmaz.

Air Wick légfrissítő használata:

  • Csavarja le a betöltő sapkát.
  • Tartsa az utántöltőt függőleges helyzetben, és helyezze be mélyen a gép aljába, amíg kattanást nem hall.
  • Helyezze be a gépet a kazettával az elektromos aljzatba.
  • Az illatfelszabadulás intenzitásának megváltoztatásához forgassa el a gép tetején található kereket.
  • A patron cseréjéhez válassza le a készüléket a hálózatról. Nyomja meg az elülső részen lévő mozdulatot, és óvatosan húzza le a patront.
Biztonsági figyelmeztetés
GHS07 - irritáló anyagokGHS07 - irritáló anyagok

Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés

Veszélyes anyagok tartalma

lásd a biztonsági adatlapot.

EUH208 Tartalmaz (lásd veszélyes anyagok). Allergiás reakciót válthat ki.
H315 Irritálja a bőrt.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi szervezetekre, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Ha orvosi segítségre van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
P102 Tartsa távol gyermekektől.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén található információkat.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget/arcvédőt.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT/orvost/ tel. 224 919 293 vagy 224 915 402 (a nap 24 órájában)
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappannal és vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha viselik, és ha könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést.
P333+P313 Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: forduljon orvoshoz/kezeléshez.
P337+P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: forduljon orvoshoz/kezeléshez.

Kiegészítő paraméterek

Kategória: Légfrissítők
Súly: 0.2 kg

Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

Ezt a mezőt ne töltse ki: