Air Wick Fine Satin and Lily utántöltő 19 ml

Kód: 59850
1 290 Ft 1 016 Ft ÁFA nélkül
Raktáron

Részletes információ

Termék részletes leírása

Csere utántöltő elektromos légfrissítőhöz.

  • Származási ország: Magyarország
  • Szállító címe: Vinohradská 2828/151, 130 00 Prága 3-Žižkov
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés

EUH208 - Tartalmaz (lásd veszélyes anyagok). Allergiás reakciót válthat ki.

H315 - Bőrizgató hatású.

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H412 - Ártalmas a vízi szervezetekre, hosszan tartó károsodást okoz.

P101 - Ha orvosi ellátásra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 - Gyermekek elől elzárva tartandó.

P103 - Használat előtt olvassa el a címkét.

P280 - Védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget/arcvédőt kell viselni.

  • P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOT/orvost/ tel. 224 919 293 vagy 224 915 402 (a nap 24 órájában)
  • P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappannal és vízzel
  • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha viselik, és ha könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést.
  • P333+P313 - Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: forduljon orvoshoz/kezeléshez.
  • P337+P313 - Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: kérjen orvosi tanácsot/kezelést.

Kiegészítő paraméterek

Kategória: Légfrissítők
Súly: 0.019 kg

Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

Ezt a mezőt ne töltse ki: