Den Braven 70503RL Szilikon eltávolító 100 ml

Kód: 66705
2 960 Ft 2 331 Ft ÁFA nélkül
Raktáron

Részletes információ

Termék részletes leírása

Megkeményedett szilikon eltávolítására falazatról, fáról, kerámiáról, kőről, betonról, üvegről, fémről, műanyagról stb. Egyszerű alkalmazás, pl. fürdőkádak, mosdókagyló, WC stb. körüli régi hézagok eltávolítása. Nem támadja meg a tisztított anyagok felületét. Minimális szag. Felhordó ecsetet tartalmaz.

Azonnal használható. Eltávolítja a megkötött és meg nem kötött szilikont a különböző felületekről. Nem tartalmaz aromákat.

Biztonsági figyelmeztetés
GHS02 – gyúlékony anyagok GHS02 – gyúlékony anyagok GHS05 - maró és maró anyagok GHS05 - maró és maró anyagok

Jelzőszó: Veszély

Veszélyes anyagok tartalma

Benzolszulfonsav, kvaterner ammóniumvegyületek

H226 Gyúlékony folyadék és gőzök.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H413 A vízi szervezetekre hosszan tartó károsodást okozhat.
P101 Ha orvosi segítségre van szükség, tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
P102 Tartsa távol gyermekektől.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzöket/aeroszolokat.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget/arcvédőt.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: Öblítsük ki a szájat. Ne hánytasd magad.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhadarabot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozással.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha viselik, és ha könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést.
P310 Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT/orvos/ tel. 224 919 293 vagy 224 915 402 (24 órás)
P370+P378 Tűz esetén: Használjon tűzoltó készüléket/homokot/szén-dioxidot a biztonsági adatlapnak megfelelően.
P501 Távolítsa el a tartalmat/csomagolást a terméken található utasítások szerint.

Kiegészítő paraméterek

Kategória: Hígítók és oldószerek
Súly: 0.1 kg

Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

Ezt a mezőt ne töltse ki: