Domestos WC-tisztító ZERO 750ml Ocean

Kód: 4128
Márka: Unilever
1 130 Ft 890 Ft ÁFA nélkül
Raktáron

Részletes információ

Termék részletes leírása

A Domestos Zero Ocean tökéletesen tisztítja WC-jét és megbízhatóan távolítja el a vízkövet. Kellemes és friss illatot hagy maga után. Sűrű összetételének köszönhetően könnyen tapad a WC csésze felületére, ahol még a vízszint alatti területen is sokáig kitart nem kívánt csöpögés nélkül.

Elkészítés és felhasználás:
Gyermekbiztos záródás. Nyitás: Nyomja össze a kupak felületeit mindkét oldalán, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Használat után: óvatosan zárja le a kupakot, amíg kattanást nem hall. Hígítatlanul (70 ml) vigye fel a WC-csésze teljes belső felületére. Hagyja hatni 30 percig, hogy elpusztítsa a lerakódást és a baktériumokat. Szükség esetén ismételje meg a használatot.

Hozzávalók:
Fertőtlenítőszer: sósav 8 g/100 g, 5% alatti nemionos felületaktív anyagok, kationos felületaktív anyagok, parfüm.

Értesítés:
A biocid termékeket biztonságos módon használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Biztonsági figyelmeztetés
GHS05 - maró és maró anyagokGHS05 - maró és maró anyagok

Jelzőszó: Veszély

Veszélyes anyagok tartalma

sósav 22% (Z)-oktadec-9-enil-amin, etoxilezett 2EO amidokénsav

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H302 Lenyelve ártalmas.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Erősen mérgező a vízi élőlényekre.
P102 Tartsa távol gyermekektől.
P234 Csak az eredeti csomagolásban tárolandó.
P273 Kerülni kell a környezetbe jutást.
P303 BŐRREL (vagy hajjal) ÉRINTKEZVE:
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha viselik, és ha könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést.
P310 Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT/orvos/ tel. 224 919 293 vagy 224 915 402 (24 órás)
P353 Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozással.
P361 Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhát.
P391 Gyűjtse össze a kiömlött terméket.
P501 Távolítsa el a tartalmat/csomagolást a terméken található utasítások szerint.

A biztonsági adatlapot ITT találja

Kiegészítő paraméterek

Kategória: WC-fertőtlenítőszerek
Súly: 0.8 kg

Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!

Ezt a mezőt ne töltse ki: